foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2023/2024

Technikum Nr 1

zawód: technik rachunkowości

- klasa II H - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa III H - TE  - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

 

zawód: technik informatyk/ technik programista 

- klasa II J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa II P - TP - 4 tyg. - 140 godz. - od 04.03.2024 r. - do 31.03.2024 r.

- klasa III J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

- klasa III P - TP - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r. 

- klasa IV J - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 03.04.2024 r. - do 30.04.2024 r.

 

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TR - klasa II - nowa podstawa - EKA-05

Program praktyki - TR - klasa III - nowa podstawa - EKA-07

Program praktyki - Technik programista

Program praktyki - Technik informatyk

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13 września 2023 r.

3

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

21 września 2023 r.

4

Testy diagnostycznie dla klas pierwszych

26 września 2023 r.

5

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 września 2023 r.

6

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (analiza matur, testów diagnostycznych, egzaminów zawodowych)

18 października 2023 r.

7

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

22 listopada 2023 r.

8

Spotkanie z rodzicami

23 listopada 2023 r.

9

Wystawienie ocen w semestralnych w klasie 5Pj

do 18 grudnia 2023 r.

10

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Technikum nr 1)

20 grudnia 2023 r.

11

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

21 grudnia 2023 r.

12

Zakończenie I semestru w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

22 grudnia 2023 r.

13

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

14

Wystawienie ocen semestralnych

Do 16 stycznia 2024 r.

15

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

17 stycznia 2024 r.

 

16

Spotkanie z rodzicami

18 stycznia 2024 r.

 

17

Zakończenie I semestru

19 stycznia 2024 r.

18

Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

19

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plany pracy zespołów)

7 lutego 2024 r.

20

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

20 marca 2024 r.

21

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

21 marca 2024 r.

 

22

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

23

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 08 kwietnia 2024 r.

24

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 22 kwietnia 2024 r.

25

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów w klasach programowo najwyższych

24 kwietnia 2024 r.

26

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

 

26 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

27

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 

28

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 

29

Testy diagnostycznie

17 czerwca 2024 r.

30

Spotkanie z rodzicami

6 czerwca 2024 r.

31

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

do 3 czerwca 2024 r.

32

Wystawienie ocen końcoworocznych

Do 17 czerwca 2024 r.

33

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2024 r.

34

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

35

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowująca)

26 czerwca 2024 r.

36

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.