foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2021/2022

Technikum Nr 1

zawód: technik ekonomista

- klasa II H - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 14.02.2022 r. - do 11.03.2022 r.

(technik ekonomista - EKA.04, technik rachunkowości - EKA.05)

- klasa III PH - TE  - 4 tyg. - 140 godz. - od 11.04.2022 r. - do 19.05.2022 r. (EKA.05)

- klasa III GH - TE  - 4 tyg. - 160 godz. - od 14.03.2022 r. - do 08.04.2022 r. (EKA.05)

 

zawód: technik informatyk

- klasa III PJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 11.04.2022 r. - do 19.05.2022 r.

- klasa III GJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 14.03.2022 r. - do 08.04.2022 r.

- klasa IV J - TI - 4 tyg. - 160 godz. - od ???

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - AU36

Kalendarz dydaktyczny na rok szkolny 2021/2022

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 września 2021 r.

3

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

16 września 2021 r.

4

Testy diagnostycznie dla klas pierwszych

27 września 2021 r.

5

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkoleniowe)

30 września 2021 r. /czwartek/

6

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (analiza matur, testów diagnostycznych, egzaminów zawodowych)

13 października 2021 r. => termin przesunięty na 17 listopada 2021 r.

7

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkoleniowa)

23 listopada 2021 r. /wtorek/

8

Spotkanie z rodzicami

18 listopada 2021 r.

9

Wystawienie proponowanych ocen w klasie 4h i 4j

do 1 grudnia 2021 r.

10

Wystawienie ocen w semestralnych w klasie 4h i 4j

do 13 grudnia 2021 r.

11

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Technikum nr 1)

15 grudnia 2021 r.

12

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

16 grudnia 2021 r.

13

Zakończenie I semestru w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

22 grudnia 2021 r.

14

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

15

Wystawienie proponowanych ocen na koniec semestru I

Do 5 stycznia 2022 r.

16

Wystawienie ocen semestralnych

Do 14 stycznia 2022 r.

17

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19 stycznia 2022 r.

 

18

Spotkanie z rodzicami

20 stycznia 2022 r.

 

19

Zakończenie I semestru

21 stycznia 2022 r.

20

Ferie zimowe

24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

21

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Plany pracy zespołów)

9 lutego 2022 r.

22

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30 marca 2022 r.

23

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

31 marca 2021 r.

 

24

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

25

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 13 kwietnia 2022 r.

26

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 22 kwietnia 2022 r.

27

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów w klasach programowo najwyższych

27 kwietnia 2022 r.

28

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

 

29 kwietnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

29

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 

30

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 

31

Spotkanie z rodzicami

2 czerwca 2022 r.

32

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

do 8 czerwca 2022 r.

33

Wystawienie ocen końcoworocznych

Do 17 czerwca 2022 r.

34

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2022 r.

35

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

36

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowująca)

29 czerwca 2022 r.

37

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

 

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.