foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

REGULAMIN I HARMONOGRAM STAŻY W 2023 ROKU

 

zobacz regulamin

zobacz harmonogram

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/23 

zobacz harmonogram

 


 

Uwaga Uczniowie zawodu Technik informatyk

W okresie 5-15 września 2022 roku należy składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Postaw na informatykę".

Osoby zainteresowane proszone są o odbiór wydrukowanych wniosków w biurze projektu - gab. 113A.

zobacz regulamin rekrutacji

zobacz formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

REGULAMIN STAŻU

 

zobacz regulamin

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD-GRUDZIEŃ

 

zobacz harmonogram

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

Uwaga Uczniowie zawodu Technik informatyk

W okresie 4-15 października 2021 roku należy składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Postaw na informatykę".

Osoby zainteresowane proszone są o odbiór wydrukowanych wniosków w biurze projektu - gab. 113A.

zobacz regulamin rekrutacji

zobacz formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

 

 

„Postaw na informatykę” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/Zespół Szkół nr 1 w Działdowie rozpoczyna realizację projektu „Postaw na informatykę” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0012/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic (50 os. w roku szkolnym 2021/2022 oraz 50 os. w roku szkolnym 2022/2023) na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, ESD kończących się międzynarodowymi certyfikatami IPC, szkoleń z zakresu testów penetracyjnych i CISCO oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy; zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów/c.

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów 
  • Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic
  • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • CISCO ICND 1 dla 100 uczniów/uczennic
  • Testy Penetracyjne dla 100 uczniów/uczennic. 
  1. Realizacja warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic.
  2. Organizacja płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2021/22 i 50 z roku szkolnego 2022/23) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia.

Wartość projektu – 1 660 090,90 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 411 077,26 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 83 004,55 zł

Wkład własny - 166 009,09 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 – 30.09.2023


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.