foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Biblioteka Zespołu Szkół  nr 1 w Działdowie znajduje się na parterze budynku B. Zajmuje 234 m2, na które składają się cztery pomieszczenia: czytelnia, wypożyczalnia, pomieszczenie do opracowania zbiorów i magazyn książek. Historia biblioteki szkolnej jest tak bogata jak dzieje Szkoły. Świadczą o tym wchodzące w skład jej zbiorów książki wydane jeszcze w XIX i na początku XX wieku. Księgozbiór liczy ponad 37 tys. woluminów i gromadzony jest pod kątem zainteresowań, potrzeb młodzieży i nauczycieli. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Czytelnia posiada 24 miejsca do pracy oraz 7 stanowisk komputerowych. Bogaty księgozbiór podręczny stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, mapy, albumy, informatory, kartoteki zagadnieniowe, płyty CD i czasopisma. Dzięki  programowi MOL 2000+ cały księgozbiór biblioteki znajduje się w bazie komputerowej.  

 

 

REGULAMIN CZYTELNI I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Czytelnia służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Czytelnia jest dostępna w godzinach podanych w planie pracy biblioteki.
 3. W czytelni znajdują się encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy, czasopisma, kartoteki zagadnieniowe, informatory.
 4. Z księgozbioru w czytelni uczeń korzysta na miejscu.
 5. Książki podaje bibliotekarz.
 6. Do czytelni uczeń przychodzi bez okrycia wierzchniego.
 7. W czytelni nie wolno spożywać żadnych posiłków.
 8. Należy zachować ład i porządek.
 9. W czytelni obowiązuje cisza.
 10. Zakaz używania telefonów komórkowych.
 11. Z komputera można korzystać tylko za zgodą nauczyciela - bibliotekarza.
 12. Nie wolno zmieniać ustawień w komputerze.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Księgozbiór biblioteki jest majątkiem państwowym i jako taki podlega ochronie prawnej.
 2. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 3. Księgozbiór ułożony jest wg klasyfikacji dziesię
 4. W wypożyczalni znajduje się katalog alfabetyczny i rzeczowy.
 5. Wypożyczalnia jest dostępna dla czytelnika w godzinach podanych w planie pracy biblioteki.
 6. Wolny dostęp do półek z literaturą popularno - naukową oraz młodzieżową.
 7. Każdy uczeń ma założoną kartę czytelnika, na której oprócz imienia i nazwiska podana jest klasa i numer z dziennika.
 8. Jednorazowo czytelnik ma prawo wypożyczyć do 5 książek, w tym 1 z lektur.
 9. Książki należy zwrócić w ciągu 1 miesią
 10. Książki należy oddać nie zniszczone.
 11. Książki nie można zgubić. Jeżeli jednak zdarzy się taki fakt, należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. Wszystkie wypożyczone książki czytelnik ma obowiązek zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 13. O stanie czytelnictwa informują specjalne tablice, umieszczone na korytarzu przed czytelnią.
 14. W wypożyczalni obowiązuje cisza.

 

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Anna Pawlak

Anna Dunajew

Magdalena Kamińska

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.