foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego


Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 drugie półrocze


Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 pierwsze półrocze


Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 drugie półrocze


Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/2021


Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/21


Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego


Ewaluacja Wewnętrzna - "Praca domowa – cele, wykorzystywanie, efektywność"


Ewaluacja Wewnętrzna - "Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa w roku szkolnym 2018/2019"


Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) z wynikami za lata 2017-2019


Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.