foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

"Korekta"

Program profilaktyczny autorstwa dra Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka skierowany do grupy młodzieży, wśród której jest już czynny obyczaj picia alkoholu i istnieją związane z nim zagrożenia. W naszej szkole programem objęci są uczniowie klas II. Program prowadzi mgr Lucyna Grochowalska – pedagog, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CELE PROGRAMU

  1. Pokazanie powodów, dla których ludzie piją alkohol i używają narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość.
  2. Pokazanie rodzajów picia alkoholu i związane z nimi ryzyko ponoszone przez człowieka.
  3. Zbadanie własnych relacji z alkoholem za pomocą testu AUDIT i omówienie wyników testu.
  4. Pokazanie, że jedynym stuprocentowo skutecznym sposobem ochrony przed uzależnieniem jest abstynencja i zdrowy, trzeźwy styl życia.
  5. Analiza mitów związanych z piciem alkoholu. 

Program profilaktyczny „Ty decydujesz” 

Program profilaktyczny autorstwa dra Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka skierowany do młodzieży klas I. Jego celem jest zmiana pozytywnych oczekiwań młodzieży związanych z piciem alkoholu i używaniem narkotyków, a także rozbijanie błędnych przekonań normatywnych i mitów odurzania się. Wskazuje na mechanizmy powstawania uzależnień i podobieństwo między różnymi środkami psychoaktywnymi. Stwarza warunki do doświadczania strat jakie pociąga za sobą sięganie po środki uzależniające. Program wspiera postawę abstynencką i pozwala zrozumieć sytuację dzieci alkoholików. Program prowadzi mgr Lucyna Grochowalska – pedagog, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

Program edukacyjny autorstwa dra Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka skierowany do uczniów klas ponadgimnazjalnych. Stanowi istotną rolę w profilaktyce w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w wieku prokreacyjnym. W naszej szkole program jest realizowany przez mgr Marię Wilkowską – pedagoga, trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Program profilaktyczny "Stres pod kontrolą"

Warsztaty skierowane do uczniów ostatnich klas naszego Liceum i Technikum. Program obejmuje zagadnienie stresu (przyczyny, objawy, skutki stresu) i skuteczne techniki radzenia sobie z nim (dotyczące ciała, emocji i sposobu myślenia). Celem jest zaopatrzenie uczniów w szeroki wachlarz możliwych technik radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji (egzamin zawodowy i maturalny). Program realizowany jest przez mgra Wojciecha Lipkę – pedagoga - Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.