foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

 

„Postaw na informatykę” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/Zespół Szkół nr 1 w Działdowie rozpoczyna realizację projektu „Postaw na informatykę” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0012/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Czytaj więcej >>>


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

Uwaga Uczniowie,
istnieje możliwość zarezerwowania książki z naszej biblioteki ONLINE. Należy wejść na link i wyszukać żądaną pozycję. Następnie po zalogowaniu się (login i hasło jest taki sam jak w e-dzienniku) należy zarezerwować książkę.

Następnie, po potwierdzeniu rezerwacji, należy odebrać książkę osobiście w czytelni w godzinach:

  • poniedziałek - 8:00-8:45; 10:00-11:30; 12:35-15:05
  • wtorek - 11:45-15:00
  • środa - 8:00-11:30; 12:35-14:05
  • czwartek - 8:55-10:55; 11:45-12:30
  • piątek - 8:00-8:45; 10:00-13:30

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.