foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

 

Egzamin Maturalny 2019

 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego - nowa formula

Harmonogram egzaminu maturalnego 2019

Deklaracja maturalna dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego i technikum

Deklaracja dla: absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 albo 2017/2018 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017 albo 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych w celu
organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
i egzaminów eksternistycznych

Komunikat o przyborach (2018)

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki (2018)

Deklaracja maturalna - sprzed 2005 r.

Komunikat o dostosowaniach (2018)

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.