foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2020/2021

Technikum Nr 1

zawód: technik ekonomista

- klasa II GH - TE - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.02.2021 r. - do 12.03.2021 r.

- klasa II PH - TE  - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.03.2021 r. - do 15.04.2021 r.

- klasa III H - TE  - 4 tyg. - 160 godz. - od 16.04.2021 r. - do 14.05.2021 r.

 

zawód: technik informatyk

- klasa II GJ - TI - 4 tyg. - 140 godz. - od 15.02.2021 r. - do 12.03.2021 r.

- klasa III H, J - TI - 4 tyg. - 160 godz. - od 16.04.2021 r. - do 14.05.2021 r.

Program praktyki - TE - klasa II - nowa podstawa - EKA-04

Program praktyki - TE - klasa III - nowa podstawa - AU36

Kalendarz dydaktyczny na rok szkolny 2020/2021

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 września 2020 r.

4

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

17 września 2020 r.

5

Testy diagnostycznie dla klas pierwszych

18 września 2020 r.

5

Wystawienie proponowanych ocen w klasie 4h i 4j

do 2 grudnia 2020 r.

6

Wystawienie ocen w semestralnych w klasie 4h i 4j

do 11 grudnia 2020 r.

8

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej (Technikum nr 1)

16 grudnia 2020 r.

9

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1 (zdalnie)

17 grudnia 2020 r. 

10

Zakończenie I semestru w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1

18 grudnia 2020 r.

11

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

12

Wystawienie proponowanych ocen na koniec semestru I

Do 23 grudnia 2020 r.

13

Wystawienie ocen semestralnych

Do 10 stycznia 2021 r. 29 stycznia 2021 r.

14

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

20 stycznia 2021 r.

3 lutego 2021 r.

14.1

Podsumowująca Rada Pedagogiczna

17 lutego 2021 r.

15

Spotkanie z rodzicami

21 stycznia 2021 r.

4 lutego 2021 r.

16

Zakończenie I semestru

22 stycznia 2021 r.

5 lutego 2021 r.

17

Ferie zimowe

25 stycznia - 7 lutego 2021 r.

4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

19

Spotkanie z rodzicami w ZS nr 1 w Działdowie

25 marca 2021 r.

30 marca 2021 r.

20

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

21

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 14 kwietnia 2021 r.

22

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach programowo najwyższych

do 23 kwietnia 2021 r.

23

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów w klasach programowo najwyższych

28 kwietnia 2021 r.

24

Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

 

30 kwietnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

25

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

 

26

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 

27

Spotkanie z rodzicami

27 maja 2021 r.

28

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

do 9 czerwca 2021 r.

29

Wystawienie ocen końcoworocznych

Do 18 czerwca 2021 r.

30

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 czerwca 2021 r.

31

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

32

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.