foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Drodzy maturzyści,

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10 Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.

Kandydatem do ubiegania się o stypendium akademickie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2020 roku lub 2021 roku,

b) W roku akademickim 2021/2022 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej [1] i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on,

c) Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

d) Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2020 roku kwoty 1450 PLN netto,

e) Posiada obywatelstwo polskie,

f) Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

g) Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.