foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

Link do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Działdowskim

Instrukcja złożenia Wniosku. Kandydacie!!!

- wejdź na STRONĘ Z FORMULARZEM

- jeśli wskażesz naszą szkołę jako pierwszy wybór wówczas to my zatwierdzamy Twój wniosek

- w przypadku chęci zmiany danych we Wniosku należy zgłosić nam ten fakt w celu odblokowania Wniosku do trybu edycji

- w przypadku problemów z wypełnieniem wniosku zapraszamy do naszej placówki (ZS nr 1 w Działdowie, Grunwaldzka 4)

- obok sekretariatu znajduje się stanowisko komputerowe z drukarką. W sekretariacie będzie osoba, która pomoże taki wniosek wypełnić i wydrukować

 

 

 


Uwaga: klasa o profilu ogólnym może być dwujęzyczna (wówczas po angielsku prowadzona byłaby geografia ogólna oraz informatyka)

 

„Postaw na informatykę” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/Zespół Szkół nr 1 w Działdowie rozpoczyna realizację projektu „Postaw na informatykę” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0012/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Czytaj więcej >>>


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WIM 2014-2020

SZACHY

Umiesz grać w szachy, chcesz się nauczyć!

Zapraszam na kółko szachowe

WTOREK godzina 15:00

sala 114

Cezary Zarębski

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Działdowie Rights Reserved.